Enebærodde

En havørred fra Enebærodde ved Odense Fjord.

Enebærodde emmer af muligheder for lystfiskeri. Kystfiskeri/fjordfiskeri efter havørreder og hornfisk, fiskeri efter fladfisk, samt sommerfiskeri efter makrel i den sydøstligste del.

Denne 6 kilometer lange landtange, er til og med særdeles “brugervenlig” og fremkommelig. Naturen er lækker hele vejen ud og man kan nemt bruge en halv til en hel dag på tangen.

Kystfiskeri efter havørreder er særdeles populært hele vejen rundt. Det er der også flere gode grunde til. Man kan fange havørreder året rundt fra Enebærodde. Ørrederne er ofte mange og nogle af de heldigste kystfiskere fanger hvert år en af de helt store. Fra eksempelvis 4-8 kg.

Tangen er er en af Odense Fjords mange flotte naturoplevelser. Man kan enten gå eller cykle rundt i området.

Er man interesseret i historien bag dette vidunderlige sted, kan man købe en spændende og detaljeret bog om Enebærodde: Læs mere…

Enebærodde  – inddeling og lystfiskeri

Vestsiden
Den vestligste første halvdel er lavvandet og sandet. Der er dog en del tangbælter og nogle fine muslingebanker langs strækningen. Forårs og efterårsfiskeriet kan være ganske godt på denne del af tangen. Her skal der vades ud i området og fiskes i alle retninger for at finde havørrederne. Hornfiskene er typisk ret mange her når de er ankommet.

Den yderste del af vestsiden er dybere. Badekar, en stor badebro, tangbælter og mere strøm kendetegner pladsen. Bundforholdene er varierede hele vejen ud til spidsen, som på sin vis begynder ved Enebærodde Fyr.
Fiskeriet er godt både forår, sommer og efterår – langs den ydre den ydre del af vestsiden.

Spinnefiskeren har flere fordele uanset hvor der vælges at fiske langs denne side. Fiskene ynder at være både langt ude og lang inde. Men der hvor dybden begynder, kan man ikke vade langt ud. Er havørrederne langt ude kommer man derfor logisk nok til kort som fluefisker.

Østsiden
Den østligste side er en anelse dybere end den vestligste første halvdel. Flere dybe badekar er at finde og der er også flere sten og tangplanter på bunden. Gennemsnitsdybden ligger omkring 1 meter langs denne side af Enebærodde.
Her kan man både fiske med flue og med spin. Man kan også med fordel fiske fra land langs hele strækningen. Der giver absolut ikke mening at gå ud i vandet for at fiske, da dybden langs land gør at havørrederne også gerne er at finde derinde.

Spidsen ved Enebærodde Fyr og 300 meter mod nord

Affisk fra land.

Denne del af strækningen er strømfyldt under ebbe og flod. Havørredfiskeriet er sublimt – især for dem som sætter sig ind i pladsen. Om foråret, samt om efteråret og sommeren igennem, kan fange mange havørreder her. Her kan både fiskes med flue og spin. Aftenfiskeriet med højtgående fluer og flydeline er at foretrække. Om dagen kan der fiskes med alt fra synk 3-5 for at komme ned hvor havørrederne er.

Spinnefiskeren kan udnytte strømmen som det gøres i en elv. Fisk opstrøms for at komme ned i vandet eller kast direkte ud fra land og lad strømmen og blinket arbejde sig ned til fiskene under langsom eller varieret indspinning.

Se denne havørred blive fanget fra spidsen: Fiskevideo…

God fornøjelse med havørrederne langs Enebærodde.

Jari – Odensefjord.com og Lystfiskeri Danmark.

error: Content is protected !!