Havørredfiskeri i Odense Fjord

Havørredfiskeri i Odense Fjord.

Havørredfiskeri i Odense Fjord er på sin vis, som det er i andre fjorde rundt om i landet. De fleste fiskepladser egner sig til fluefiskeri og spinnefiskeri. Nogle mere til spinnefiskeri end til begge dele. De 4 årstider byder hver især på muligheder for fangst af mange havørreder og i ny og næ, også en af de store.

Havørredfiskeriet i fjorden er godt året rundt, den inderste del er dog fredet om vinteren og i den første del af foråret. Det er desuden ikke alle fiskepladser, som kaster fisk af sig året rundt. Her i onlineguiden til lystfiskeri Odense Fjord, kan du læse om fiskepladserne i fjorden og finde information omhandlende, hvilke pladser der er mest givende hvornår…

Hvert år oplever vi danskere, at foråret kan kan komme sent eller tidligt, sommeren ligeså. Nogle år varer sommeren længe og andre ikke. Vinteren viser sjældnere og sjældnere hvor kold den kan være, og sommetider, overrasker den og giver os den før kendte kulde. Derfor oplever vi også som lystfiskere, at ørredernes ageren ændrer sig fra år til år, i mange tilfælde. D.v.s. at der hvor vi fandt dem året før, ikke betyder at de så også er der året efter. Hvis vi ikke tilpasser os som havørrederne gør det, så fanger vi færre fisk. Derfor må man ikke begrænse sig til det man plejer og da slet ikke hvis det ikke giver fangst.

Læs mere om både kyst- og fjordfiskeri efter havørreder i Danmark, samt tanker og strategier omhandlende fiskeriet generelt, på Danmarks største side om lystfiskeri: Kystfiskeri…

Havørredfiskeri i Odense Fjord – årstider

Først er fremmest er det vigtigt, at sætte sig ind i de gældende regler der er for lystfiskeri i Odense Fjord. Mindstemålet for havørreder er f.eks. 45 cm. i Odense Fjord, hvor den i stort set resten af landet er 40 cm.

Man må ikke dyrke lystfiskeri i perioden fra d. 1. oktober til og med den første fredag i marts, i den indre del af fjorden.

Læs mere om reglerne her: Regler for lystfiskeri i Odense Fjord…

Vinter

Vinteren betyder generelt at havørrederne trækker ind i lavere vand. Hvis der er frostgrader over længere perioder, falder den regel dog til jorden, da vandet da vil være for koldt. Det er fødeemnerne der styrer hvor ørrederne er… Fødeemnerne er ikke at finde i det lave vand, hvis vandet er omkring frysepunktet. Er der sol og svag vind, har solen en chancen for at opvarme det lave vand nogle grader op, i forhold til det dybere vand. Det betyder flere fødemener og dermed også flere ørreder. En kølig og kraftigere vind, ville ellers udligne solens varmestråler.

Nogle steder i Odense Fjord, er der mindre udløb uden fredninger, de kan stamme fra eksempelvis afvandingskanaler m.m. Også de steder kan der være flere havørreder end i resten af fjorden i den kolde tid. Det mere ferske og nogle gange varmere vand, kan samle en del fødeemner på ét sted.

Forår

Når foråret kommer, begynder vandet som regel at blive varmere. Flere fødemener kommer desuden til fjorden, såsom sid og tobis. Havørrederne begynder at færdes flere steder i fjorden og højne deres aktivitetsniveau. De mindre fødeemner såsom reje, kutling, hundestejle og tangloppe m.fl. begynder at bible frem. Ørrederne synes til tider at være overalt og fiskeriet boomer.

Der er ofte ingen pladser hvor havørrederne ikke kan findes i forårsperioden.

Sommer

Om sommeren kan man med fordel søge ud til fjordens yderste fiskepladser. Gerne hvor der er lidt dybde og strøm. De pladser hvor det dybe, helst sejlrenden, grænser op til et lavvandsområde, kan der være mange ørreder uanset tid på dagen i sommersæsonen. Fødeemnerne er i den varme periode overalt, og kan derfor også findes og fanges overalt.

Nogle få steder inde i fjorden kan også byde på glimrende sommerfiskeri, hvor der er sejlrende eller udløb og hvor der er tilladt at fiske.

Efterår

Havørredfiskeri i Odense Fjord om efteråret, er ligeså godt, som under foråret. Der er mange ørreder i fjorden og de er typisk overalt. Ofte også uanset tid på døgnet, langs de fleste fiskepladser/strækninger i fjorden.

Der er hyppigt havørreder ved både lavvandede fiskepladser og de pladser hvor der er dybere vand. Igen da der er fødeemner under begge forhold/omstændigheder.

Husk altid at være opmærksom på fredningsbælter, når du er i fjorden eller langs kysten. Se dem her: Fredningsbælter…

Grej og udstyr

Man kan fange havørreder i Odense Fjord med både blink, kystwoblere, endda spinnere, samt med flue. Mange af pladserne er lavvandede, hvilket betyder at man oftest gør fordel i at købe agn, som kan fiskes med i lavere vand. Det kunne være kystwoblere såsom Otto Poulsen wobleren, Salty, Abu Sölv Penna eller Langelangswobleren. Når der er tale om blink kan det være Savage Gear Zerling, OGP Silling eller Knægten. I den kolde tid er de 3 blinkvarianter ekstra effektive, da de også kan fiskes særdeles langsomt i det lave vand.

De mere runde, dråbeformede blink, kan være uhyre effektive når foråret går på held og sommeren tager over. De mere flakkende og livlige blink, virker ofte mere tiltrækkende på havørrederne, med få undtagelser i den periode.

Det er ikke nødvendigt at fiske med stænger over 8 fod. Langt fra endda. De længere stænger er klodsede og langt fra så effektive når fjordpladserne skal affiskes systematisk, kast efter kast. I fjorden er det sjældent nødvendigt, langt de fleste steder, at kunne kaste mere end 10-50 meter ud.

Fluefiskeren kan de fleste steder nøjes med flydeline og alt fra klasse 2-6.

Jeg håber du får held med dit havørredfiskeri i Odense Fjord.

/Jari – Lystfiskeri Danmark


Læs om fjordens bedste fiskeplads, egnet til alle former for fiskeri: Gabet…


error: Content is protected !!