Info om siden

Jari P.Denne side om Odense Fjord, er en del af Jari´s online fiskeguider: Lystfiskeri Danmark.

Alle tekster er skrevet af Jari P. – Fuldtidsprofessionel lystfisker.

Siden har til formål at gå i dybden med mulighederne for lystfiskeri i og omkring Odense Fjord. Flere gode kystpladser til fangst af havørreder udenfor fjorden er også beskrevet.

Rigtig god fornøjelse.

error: Content is protected !!